english version

0497 40 00 49

tel

Uitproberen

blijfstoelIndien je twijfelt over het nut, de kwaliteit en het gebruiksresultaat van de blijfstoel, probeer hem dan maar eens uit. We hebben een serie blijfstoelen in omloop die we graag uitlenen voor een testperiode. Het is gratis en wij brengen en halen hem nog terug ook. Aangezien we geloven in ons product, zijn alle risico’s voor ons.

Hoe aanvragen?

Wat vragen wij als tegenprestatie?